Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op mijss.nl. Door de website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Mijss Communicatie of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Mijss Communicatie. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Mijss Communicatie

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Mijss Communicatie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.